Witamy serdecznie!  
Zapraszamy do zapoznania się z naszą witryną. Znajdą tu Państwo wiele ciekawych informacji na temat naszego domu.
 
 
Nasz adres:
ulica: Aleja Niepodległości 4
16-070 Choroszcz
telefon: (85)7131441
fax: (85)7131440
e-mail:
sekretariat.dps.choroszcz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Opieka
Zatrudniamy 195 osób personelu , z czego większość (140) jest zatrudniona przy pracy bezpośrednio z mieszkańcami i na ich rzecz.

Personel posiada dobre przygotowanie zawodowe i specjalistyczne podnoszone poprzez częste organizowanie szkoleń i dokształcanie. Stabilizacja kadry związanej bezpośrednio z mieszkańcami stwarza poczucie bezpieczeństwa , tworzy większe możliwości więzów emocjonalnych , możliwości indywidualnego podejścia i zrozumienia ich potrzeb . Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską . Opiekę lekarską sprawują : lekarz internista , lekarze psychiatrzy, lekarz specjalista z zakresu rehabilitacji oraz magister rehabilitacji , stomatolog .

Mieszkańcy korzystają z gabinetu lekarskiego i w pełni wyposażonego gabinetu stomatologicznego , a także gabinetu fizykoterapii wyposażonego m.in. w terapuls , stymat , sollux , interdynamic , laser . Na terenie Domu działają 4 zespoły terapeutyczno - opiekuńcze sporządzające indywidualne programy terapeutyczne i indywidualne plany wspierania mieszkańców.