Witamy serdecznie!  
Zapraszamy do zapoznania się z naszą witryną. Znajdą tu Państwo wiele ciekawych informacji na temat naszego domu.
 
 
Nasz adres:
ulica: Aleja Niepodległości 4
16-070 Choroszcz
telefon: (85)7131441
fax: (85)7131440
e-mail:
sekretariat.dps.choroszcz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Ogłoszenia
Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy przy ul. Aleja Niepodległości 4 16-070 Choroszcz, nr.tel. (0 85) 713-14-41, fax(0 85) 713-14-40 wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieogranicznonego na:
Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalacje OZE (dot. modernizacji centralnego ogrzewania w budynku DPS w Choroszczy)


treść ogłoszenia
dokumentacja projektowa
Informacja o zmianie ogłoszenia
odpowiedź na zapytanie nr 1
informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego.