Witamy serdecznie!  
Zapraszamy do zapoznania się z naszą witryną. Znajdą tu Państwo wiele ciekawych informacji na temat naszego domu.
 
 
Nasz adres:
ulica: Aleja Niepodległości 4
16-070 Choroszcz
telefon: (85)7131441
fax: (85)7131440
e-mail:
sekretariat.dps.choroszcz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Mieszkańcy
Dom jest instytucją otwartą zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Mieszkańcy swobodnie przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi oddziałami , mają pełne i swobodne możliwości wyboru uczestniczenia w różnorodnych zajęciach , czy to rehabilitacyjnych , czy tez terapii zajęciowej w różnych punktach Domu .

Na terenie Domu funkcjonuje 6 pracowni terapii zajęciowej - muzyczna z chórem mieszkańców , zdobnictwa skórzanego , tkactwa , metaloplastyki , snycerstwa , plastyczna . W pracowniach powstaje wiele ciekawych prac wykonanych przez mieszkańców , które służą jako ozdoba pomieszczeń a także biorą udział w różnorodnych przeglądach i konkursach .

Mają oni także możliwość wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne częściowo finansowane przez PFRON. Personel opiekuńczy pomaga mieszkańcom utrzymywać kontakty z rodziną , reprezentują mieszkańców w kontaktach z sądami i organami administracji służąc radą i pomocą .

Świadczymy usługi na wysokim poziomie zapewniając naszym mieszkańcom bezpieczeństwo i godne warunki przebywania . Wspomagamy zarówno w drobnych potrzebach życia codziennego , jak również w skomplikowanych sytuacjach życiowych - rodzinnych , prawnych , zdrowotnych pozostawiając jednocześnie , w maksymalnym zakresie , prawo do decydowania o sobie , prawo wyboru .